گیربکس استوک کمری
فروش گیربکس استوک تویوتا کمری گیربکس اتوماتیک بدلیل انتقال گشتاور موتور از طریق جریان روغن به گیربکس و ساختار هیدروالکترومکانیکی آن، نسبت به خودروهایی با دنده دستی، مستلزم دقت و حساسیت بیشتری است. لذا با درک این موضوع می بایست موارد زیر را در نظر گرفت؛ خطاهای گیربکس را جدی گرفته و در اولین فرصت به