گیربکس استوک تیانا
فروش گیربکس استوک نیسان تیانا گیربکس تیانا از اجزای مهم و اساسی موتور این خودرو به شمار می رود. سرعت و نیروی تولید شده موتور تیانا، توسط گیربکس، قابل کنترل است. این محصول ویژگی های متعددی دارد که در قسمت توضیحات، به بیان آن ها می پردازیم. مشخصات فنی گیربکس تیانا در ادامه مشخصات فنی انواع