گیربکس استوک مورانو
فروش گیربکس استوک نیسان مورانو در سیستم های جدید خودرو به منظور رفاه بیشتر و مصرف سوخت کمتر از گیربکس های cvt استفاده می گردد، که در این سیستم از گیربکس ها فقط دنده خورشیدی برای دنده ی عقب و جلو مورد استفاده قرار می گیرد. بقیه کارها به واسطه ی دو عدد کوپلینگ که