تعمیر و رفع کوبش عقب و جلو رنو تالیسمان
تعمیر و رفع کوبش عقب و جلو رنو تالیسمان کوبش تالیسمان از جمله مشکلاتی است که کلیه دارندگان این خودرو در سراسر ایران با آن درگیر هستند. رفع کوبش تالیسمان با تعویض بوش های سگ دست و نصب ضربه گیر کمک فنر ها به صورت کاملاً تضمینی تا هشتاد درصد کوبش تالیسمان را از بین