تعویض دنده وی وی تی هیوندای آزرا 2011
تعویض دنده وی وی تی هیوندای آزرا 2011 نسل چهارم هیوندای آزرا از سال 2006 توسط شرکت آسان موتور (نماینده رسمی هیوندای) وارد کشورمان شد و با توجه به جای نسبتاً خالی سدان‌های نیمه‌لوکس خوش‌قیمت در بازار ایران، سریعاً با استقبال هموطنان مواجه شد. نسل چهارم هیوندای آزرا در سال 2010 موردبازنگری فنی و ظاهری