تعمیر جعبه فرمان تویوتا لندکروز
تعمیر جعبه فرمان تویوتا لندکروز جعبه فرمان تویوتا از نوع جعبه فرمان های جک داخل می باشد که ساختار آن از دو کاسه نمد یکی وسط و دیگری چک نت تشکیل شده است. مشخصات شیر فرمان تویوتا لند کروز شیر فرمان تویوتا لند کروز که به شیر هیدرولیک معروف است، در کنار جعبه فرمان هیدرولیک،