خدمات ارائه شده در تعمیرگاه تهران پلاس فقط مختص به خودروهای لوکس خارجی است.
از پذیرفتن خودروهای ایرانی معذوریم. لطفا تماس نگیرید.