اخبار و اطلاعیه

توکیو منزلگاهی برای نمایش ماشین های جدید مزدا

در اوایل ماه ژانویه در توکیو نمایشگاهی برگزار خواهد شد که مزدا تصمیم دارد خودروهای جدید خود را به نمایش بگذارد. تا همچون به سنت گذشته توکیو منزلگاهی برای نمایش ماشین های جدید مزدا باشد. یکی از این خودروها که قرار است برای اولین بار به نمایش گذاشته شود ماشین...

منتخب